20%

Aanmelden voor VoIP Telefoniedienst

Klantgegevens aanvragerFactuuradres Aanvrager


Factuuradres wijkt af van bovenstaande adresgegevens

Welke van onze oplossingen wilt u aanvragen?

VoIP Telefonie
Internet
Pin over IP
Alarm over IP

Hierna te noemen “Gebruiker”, bevestigt dat de Algemene Voorwaarden van Service ICT, het Incassoformulier, het Bestelformulier xDSL onverbrekelijk en integraal deel uitmaken van deze overeenkomst. Service-ICT, leverancier van xDSL onder de naam Call Profit, en Gebruiker verklaren deze overeenkomst geldig en bindend met ingang van datum van ondertekening. Aan het eind van het stappenplan kunt u akkoord gaan met de voorwaarden en het formulier digitaal versturen1/5

40%

Aanmelden voor VoIP Telefoniedienst

Betaling geschiedt in principe per automatische incasso.
Ondergetekende geeft hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Service ICT om van zijn/haar hieronder genoemde Giro/Bankrekening per maand het abonnementsgeld en de gesprekskosten van de Call ProfitxDSL-internetdienst te incasseren.
Het bedrag wordt omstreeks de 15e van iedere maandgeïncasseerd.

Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u uw bank opdracht geven het geïncasseerde bedragterug te boeken.
U heeft hiervoor 30 dagen de tijd.

Gegevens bankrekening
Factuur per post


Wenst u de factuur per post te ontvangen? Dat kan, de kosten hiervan zijn 1,50 ex BTW per maand. NB - vult u op p.2 geen e-mailadres in, dan gaan wij ervan uit dat u de factuur per post wilt ontvangen.

Ja, stuur mijn CallProfit-factuur maandelijks per post ad 1,50 ex BTW per maand

Deze overeenkomst start op de datum van ondertekening. De overeenkomst geldt voor de periode van één jaar Hierna bedraagt een opzegtermijn 2 maanden. Alle bedragen in deze overeenkomst zijn in euro's en exclusief 21% BTW

2/5

60%

Aanmelden voor VoIP Telefoniedienst

Nummers meenemen

Verderop in het bestelproces kunt u de te porteren nummers opgeven

Regionale nummers éénmalig:
1-9 nrs € 25.- p/stuk
10-blok € 350.- p/10-blok
100-blok op aanvraag


Regioloze nummers éénmalig:
1-99 nrs € 25.- p/stuk
100-blok € 350.- p/10-blok

Nieuwe nummers

Regionale nummers aanvragen: éénmalig:
Kerngetal:
Aantal: 1-9 nrs € 25.- p/stuk
Aantal: 10-blok € 8.- p/stuk
Aantal: 100-blok op aanvraag


Regioloze nummers (085, 0883) éénmalig:
Aantal 0885: 1-99 nrs € 25.- p/stuk
Aantal 0883: 100-blok € 350.- p/10-blok


Account zonder nummer éénmalig:
Aantal: 1-99 nrs € 12.- p/stuk

Maandelijkse abonnementskosten

Aantal acounts zonder nummer € per account per JAAR ex BTW
1-99 € 12.-

Aantal acounts zonder nummer

€ per account per JAAR ex BTW
1 € 4.-
2-3 € 3.25
4-9 € 2.50

3/5

80%

Aanmelden voor VoIP Telefoniedienst

Algemene nummerinformatie

Soort nummer(s): Enkelvoudig   10-blok   100 blok
Type circuit: PSTN   ISDN2   VoIP
Mijn huidige telecomprovider is:
Gewenste porteringsdatum:

Welke nummers wenst u te porteren?

Telefoonnummer 1: Gidsvermelding
Telefoonnummer 2: Gidsvermelding
Telefoonnummer 3: Gidsvermelding
Telefoonnummer 4: Gidsvermelding

Faxnummer 1: Gidsvermelding
Faxnummer 2: Gidsvermelding

Heeft u een nummerblok, dan kunt u dit op één van de regels noteren (xxx-xxxxxx0 t/m 9) en de in de gids te vermelden nummers op de overige regels opgeven.

Telefoongidsvermelding: er kunnen max. 4 nummers in de gids worden vermeld. Gidsvermelding omvat tevens vermelding bij de KPN (online) nummerinformatiediensten. Voor meer informatie en extra mogelijkheden / specificaties, zie het nummervermeldingsformulier (CallProfit Supportpagina).

U heeft reeds een breedband internetaansluiting:
ADSL, provider:
Kabelinternet, provider:

Belangrijk

Zorg dat uw huidige telefonieabonnement nog niet is opgezegd. Bij veel providers (o.a. KPN) is portering van uw nummer(s) tevens de beëindiging van uw contract. Sommige providers (o.a. Tele2, Versatel) wensen een persoonlijke opzegging. Wij adviseren u dit na te vragen bij uw huidige telefonieprovider.
  • Heeft u uw huidige telefonieabonnement al wel opgezegd, dan kan uw nummer mogelijk niet meer worden geporteerd. De porteringskosten worden u in dit geval wel in rekening gebracht.
  • Voor het annuleren van een portering worden porteringskosten in rekening gebracht.

4/5

100%

Aanmelden voor VoIP Telefoniedienst

Verzenden

Heeft u alles ingevuld?


5/5

Neem contact met ons opCall Profit maakt u bereikbaar